Спецкурси

Спецкурси
Спецкурс «Country Study» (країнознавство) 

 

      Напевно, «Country Study» – один з найулюбленіших спецкурсів у дітей гімназії.

      Учні з великою цікавістю знайомляться з історією, географією, культурою, звичаями та традиціями країн, у яких розмовляють англійською мовою (Англії, Америки, Австралії, Канади та інших країн).

      Це удосконалює навички говоріння, читання, аудіювання та письма. Діти складають вікторини, працюють над проектами, проводять різноманітні конкурси та семінари на основі вивченого матеріалу.

      Спецкурс «Country Study» розширює дитячий кругозір, прищеплює інтерес до вивчення іноземних мов.

Спецкурс «BUSINESS ENGLISH» (Ділова англійська мова)

      Спецкурс «BUSINESS ENGLISH» (Ділова англійська мова) викладається в 10-11 класах гімназії з метою надання учням можливіст отримати навички усного та писемного ділового англійського мовлення, необхідні для здавання вступних іспитів у вищі навчальні економічні заклади з викладанням ряду предметів англійською мовою, а також задля успішної практики на початку ділової кар’єри.

      Спецкурс спрямований на засвоєння учнями повсякденної англійської лексики, необхідної для ділового листування, ведення усних переговорів зі стейкхолдерами, складання бізнес-планів тощо. У процесі навчання, паралельно з засвоєнням учнями граматичних структур та лексичних одиниць, відбувається ознайомлення з новими економічними категоріями та термінами, які формують економічний світогляд сучасної європейської людини.

      Протягом спецкурсу учні опрацьовують матеріали, пов’язані з тематикою Work, People, Organization, Finances and Culture.

      Викладання здійснюється за сучасними підручниками «BUSINESS VOCABULARY IN USE», 2nd edition, Bill Mascull, видавництво Кембрідж.

      Спецкурс побудований на практичній комунікативній методиці, яка  допомагає учням легко засвоювати лексичні одиниці, оскільки передбачає інтерактивні вправи та ігри, пояснення  нового лексичного матеріалу, його фонетичне озвучення та відпрацювання у тематичних вправах. Навички усного та писемного мовлення створюються шляхом виконання вправ, які передбачають говоріння та виконання письмових завдань. Також підручник містить тести для перевірки засвоєного матеріалу, що надає можливість самостійного контролювання.

      Спецкурс BUSINESS ENGLISH спрямований, насамперед, на учнів, які планують побудову власної кар’єри шляхом подальшого перспективного навчання по закінченню гімназії.

Спецкурс «Література Англії та США»

      Серед предметів гуманітарного циклу особливе місце посідає література, оскільки вона має безпосередній вплив на формування духовного світу людини.

      Програма 10 та 11 класів передбачає ознайомлення учнів з літературою Англії та США, різноманітними жанрами і напрямами.

      Мета курсу – дати учням уявлення про те, як історично складалася література, які жанри формувалися в різні історичні періоди, наскільки вони були популярні у сучасників і як впливали на формування моралі й культури.

      У вивченні кожного періоду літератури (Середньовіччя, Відродження, Просвітництва та ін.) починаємо з історико-соціального огляду епохи і на цьому фоні детально розглядаємо творчість найвидатніших авторів.

      У зв’язку з обмеженою кількістю годин, ми зупиняємося на коротких оповіданнях, окремих розділах романів, на віршах в оригіналі і в перекладах.

      Відомо, що перекладами в Україні займалися такі визначні майстри слова, як П. Куліш, І. Франко, Леся Українка, М. Рильський, М. Лукаш та ін. Тому аналіз перекладів розкриває учням ще один аспект культурної і літературної спадщини наших великих класиків – їх цінний внесок у взаємозбагаченні літератур різних народів.

      Уроки домашнього читання з англійської мови допомагають учителям у цьому напрямку – вивчаємо напам’ять вірші, робимо текстуальний аналіз твору або ключових розділів і уривків з оглядом усього твору.

      Уроки літератури доповнюються позакласною роботою: переглядом фільмів, підготовкою конкурсів художнього читання віршів в українських та російських перекладах.

Список літератури

Література Англії

1. Поема «Беовульф»

2. Д. Чосер «Контерберійські оповідання»

3. Цикл балад про Робіна Гуда

4. У. Шекспір «Гамлет», «Король Лір», Сонети

5. Д. Дефо «Робінзон Крузо»

6. Д. Свіфт «Подорожі Гулівера»

7. Р. Бернс –вірші

8. В. Скотт «Айвенго»

9. Ч. Діккенс «Домбі і син», «Життя і пригоди Ніколаса Ніклбі»

10. Р. Л. Стівенсон «Острів скарбів»

11. Д. Р. Кіплінг «Книга джунглів»

12. Г. Д. Уеллс «Невидима людина», «Машина часу»

13. Д. Б. Шоу «Пігмаліон»

14. Д. Олдрідж «Останній дюйм»

15. У. Голдінг «Володар мух»

16. У. С. Моем «Театр», «Сніданок»

17. Айріс Мердок «Одноріг»

18. А. Крісті «Вбивство Роджера Екройда»

19. Стен Барстоу «Це теж кохання»

Література США

1. Г. Мелвілл «Мобі Дік, або Білий Кит»

2. Д. Ф. Купер «Останній з могікан»

3. Едгар По – поеми, балади, сонети: «Ворон», «Дзвони», «Еннабел Лі»

4. Генрі Лонгафелло « Пісня про Гайавату», вірші напам’ять «Стріла і пісня»

5. Г. Бічер-Стоу «Хижина дядька Тома»

6. Уолт Уітмен  «Листя трави»

7. М. Твен «Пригоди Тома Сойєра»

8. О. Генрі «Останній лист»

9. Д. Лондон «Мартін Іден», «Любов до життя», «Біле ікло»

10. Т. Драйзер «Сестра Керрі»

11. Е. Хеммінгуей «Старий і море», «Кіт під дощем»

12. Д. Стейнбек «Грона гріну», «Зима тривоги нашої»

13.Р. Фрост- вірші

14. Л. Х’юз – оповідання

15. Д. Д. Селінджер «Над безоднею в житті»

16. Харпер Лі «Убити пересмішника»

17. Айзек Азімов «Вони весело проводили час»