Методичне об’єднання вчителів української мови

     Лютий 1985 року. Мене призначено заступником директора з навчально-виховної роботи в 5-10 класах школи з поглибленим навчанням англійської мови №19 Подільського району м. Києва. Почалося знайомство з педагогічним та учнівським колективом, з батьківським активом, вивчення матеріальної бази школи, її досягнень у навчальній та виховній роботі, стану методичної роботи в школі. Найбільш потужним, після методоб’єднання вчителів англійської мови, було методичне об’єднання вчителів української мови та літератури, головою якого була Мельниченко Г. В. У його складі були молоді вчителі Шеремета Н. О., Романюк В. В., Новікова Л. П., Пестрєцова Л. Г. У 1985-86 навчальному році, за річним планом школи, почалося вивчення стану викладання української мови та літератури, рівня знань, умінь і навичок учнів 5-10 класів, та як на їх результативність впливає організація методичної роботи з цих предметів. Почалася копітка робота: проведені індивідуальні бесіди з кожним учителем, під час яких було виявлено знання вчителями вимог програм з української мови та літератури в 5-10 класах; основних завдань викладання предметів; рівня їх наукової, теоретичної, педагогічної, психологічної та етичної підготовки; володіння основними дидактичними принципами навчання і виховання; формами і методами сучасного уроку. Відвідані десятки уроків, вивчений стан ведення учнівських  зошитів та якість і своєчасність перевірки домашніх і класних робіт, дотримання єдиного орфографічного режиму; проведені перевірочні контрольні роботи за завданнями адміністрації. Підсумки цієї роботи були обговорені і підведені на засіданні методичного об’єднання. Результати були чудові – 70-90% учнів мали високий рівень знань, умінь і навичок.
     На уроках цих вчителів панувала атмосфера співдружності, творчості, нестримного бажання учнів відповісти на хвилюючі їх морально-етичні, естетичні проблеми, поставлені письменником. На уроках були художні розповіді і виразне читання, усне малювання і виконання творчих робіт. Вчителі правильно скеровували розвиток почуттів, поглядів, емоцій, смаків учня, формували людину високої моральної і естетичної культури. Кожен урок був сходинкою до морального вдосконалення учнів. Про що б не йшлося на уроці, про далеке минуле чи сьогодення, вони виховували активних творців свого життя. Вчителі здійснювали гуманістичне виховання учнів, розвивали у них почуття поваги до людей. А це, як відомо, сприяє процвітанню їхніх здібностей і талантів, зміцнює віру людини у свої сили, сповнює почуттям радості і щастя, прикрашає її життя. Вони підкреслювали, що повага до людей і почуття власної гідності нерозривні. Шанувати своїх колег, друзів по навчанню чи роботі, близьких, рідних – це не означає говорити їм лише приємні речі, а й з усією принциповістю, але доброзичливо, вказувати на їхні помилки, прорахунки і вади, як це робили літературні герої (Марко Безсмертний, Григорій Задніпровський, дід Євмен, Борисенко, Броварник з роману «Правда і кривда», чи майор Воронцов, Черниш з «Прапороносців» та багато інших).
     Важливу роль у поліпшенні рівня знань, умінь, навичок учнів та їхнього інтересу до навчальних предметів відіграє мовно-літературний кабінет №36 (завідуюча Мельниченко Г. В.) та кабінет українознавства №46 (завідуюча Новікова Л. П.), де можна швидко підібрати критичну, методичну, наукову чи художню літературу на певну тему.
     Вся ця робота була узагальнена наказом по школі «Про стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів 5-10 класів з української мови та літератури». Навчальною частиною узагальнений і рекомендований до впровадження досвід роботи Мельниченко Г. В. на тему «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови і літератури».
     З того часу пройшло багато років, змужніли мої дорогі колеги. Тепер вони досвідчені вчителі вищої категорії, Шеремета Н. О. – старший вчитель, Мельниченко  Г. В.,      Романюк  В.В.,      Новікова  Л. П.  –  вчителі–методисти.
     Новікова Л. П. тепер очолює методичне об’єднання вчителів української мови і літератури гімназії № 19. Бажаю їм всім нових творчих злетів на освітянській ниві.


Анна Матвіївна Рибалко,
учитель англійської мови вищої категорії,
учитель-методист